Novosti

Održan sastanak zdravstvenih autoriteta u Brčko distriktu BiH

Održan sastanak zdravstvenih autoriteta u Brčko distriktu BiH

Na sastanku održanom u Brčko distriktu BiH, kojem su prisustvovali predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, JZU Zdravstveni centar Brčko, te predstavnici mreže...

Peti sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek FBiH”

Peti sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek FBiH”

Na redovnom Petom sastanku Mreže udruženja pacijenata ‘’Pravo na lijek FBiH’’, predstavnici udruženja razgovarali su o dosadašnjim rezultatima koje je Mreža postigla u smjeru uključenosti, transparentnosti i otvorenosti u procesu kreiranja listi...

Sastanak sa zdravstvenim autoritetima u Brčko distriktu BiH

Sastanak sa zdravstvenim autoritetima u Brčko distriktu BiH

U sklopu projekta ''Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH'' održan je Multisektorski sastanak u Brčkom. Učesnici sastanka ispred Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine bili su šef...

Sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek RS”

Sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek RS”

U srijedu 22.12.2021. održan je sastanak Mreže udruženja ''Pravo na lijek RS'' u Banja Luci. Nastavljena je saradnja članica mreže na promociji i zagovaranju uključivanja pacijenata u proces kreiranja liste lijekova te podizanja nivoa integriteta u...

Multisektorska saradnja – pokretač promjena

Multisektorska saradnja – pokretač promjena

U posljednje skoro dvije godine zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini nose veliku odgovornost da uz novonastale izazove zadrže postojeći nivo pružanja zdravstvenih usluga. Sada kada institucije imaju malo više prostora da se osvrnu na...

Sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek FBiH”

Sastanak Mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek FBiH”

U petak 12.11. održan je sastanak Mreže udruženja ''Pravo na lijek FBiH''. Uključivanje pacijenata u proces kreiranja liste lijekova kroz partnerski odnos sa donosiocima odluka u zdravstvu je put za jačanje integriteta procesa, što dovodi do...

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Udruženja pacijenata veoma aktivna i u Republici Srpskoj

Udruženja pacijenata veoma aktivna i u Republici Srpskoj

U proteklom periodu sastali smo se i sa udruženjima pacijenata iz Republike Srpske gdje smo imali priliku da se detaljnije upoznamo sa njihovim predstavnicima i aktuelnom stanju na polju zdravstva te da ih upoznamo sa planiranim aktivnostima u...

Inicirana saradnja sa udruženjima pacijenata u Federaciji BiH

Inicirana saradnja sa udruženjima pacijenata u Federaciji BiH

U periodu od decembra 2020. do kraja januara 2021. godine, imali smo priliku da održimo niz uvodnih sastanaka sa udruženjima pacijenata u Federaciji BiH (FBiH) na kojima smo predstavili projekat "Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi...

Nova Lista lijekova u Republici Srpskoj

Nova Lista lijekova u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj od 15. januara 2021.  primjenjivati će se nova Lista lijekova koji se izdaju na recept, a koriste u liječenju hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja. Riječ je o lijekovima koje do sada nije...

____Pratite nas

Pratite naše aktivnosti putem društvenih medija, šaljite nam vaše komentare i sugestije.

____Zadnja novost

____Kontakt

Vilsonovo šetalište 10,
71000 Sarajevo

Tel/fax:
+387 33 842 936

info@pravonalijek.ba

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Share This