Održan sastanak mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek FBiH”

feb 29, 2024

Na redovnom sastanku mreže pacijentskih udruženja ”Pravo na lijek FBiH”, predstavnici udruženja su razgovarali o održivosti Mreže i njenom daljem radu, ističući važnost planiranja za efikasnije funkcionisanje u budućnosti.

Na samom početku sastanka, predstavnici udruženja su predstavila svoje aktivnosti u proteklom periodu, naglašavajući svoj doprinos u podršci pacijentima.

S obzirom na izazove s kojima se suočavaju pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine u vezi s pristupom lijekovima i zdravstvenim uslugama, glavna tema sastanka bila je usmjerena na osiguravanje dugoročne održivosti mreže “Pravo na lijek FBiH”. Predstavnici su razgovarali o potrebi jačanja saradnje između udruženja, razmjeni najboljih praksi i resursa te identifikaciji ključnih prioriteta za budući rad.

Predstavnici udruženja su istakla važnost kontinuiranog zalaganja i angažmana kako bi se osiguralo da se potrebe pacijenata u FBiH adekvatno adresiraju i da se ostvari napredak u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Ovaj sastanak predstavlja samo jedan korak u kontinuiranom procesu izgradnje održive i efikasne mreže koja će nastaviti sa zalaganjem za prava pacijenata na adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Share This