Potpisnici Memoranduma o saradnji sa područja Federacije BiH

Udruženja pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine po prvi put su potpisala memorandum o saradnji, kojim se formirala zajednička snaga za zagovaranje unaprjeđenja regulatornog okvira. Tako je ostvaren prvi korak na putu da pacijenti postanu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka o listama lijekova koji se finansiraju iz javnih fondova.

Potpisnici memoranduma o saradnji su:

 1. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“- u Bosni i Hercegovini,
 2. Udruženje „Renesansa“,
 3. Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa USK-a,
 4. Udruženje oboljelih od Multiple Sclerosis KS,
 5. Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“,
 6. Organizacija „Think Pink – Zajedno smo jedno“,
 7. Udruženje oboljelih od reumatskih bolesti „SNAGA” u BiH,
 8. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Općine Bužim,
 9. Udruženje oboljelih i liječenih od tumora „DONNA“ Bugojno,
 10. Udruženje oboljelih od reumatskih bolesti „SNAGA” Tuzlanskog kantona,
 11. Udruženje oboljelih od dijabetesa tip 1,
 12. Udruženje „PIPOL“ Tuzla,
 13. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH,
 14. Udruženje Novi Horizonti Tuzla,
 15. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize i drugih onesposobljenja Udruženje i Servis centar „DLAN“ Zenica,
 16. Udruženje dijabetičara djece i omladine Kantona Sarajevo,
 17. Udruženje Dajte nam šansu.
 18. Savez udruženja oboljelih od celijakije u BiH (na području Federacije Bosne i Hercegovine djeluju udruženja: Udruženje osoba oboljelih od celijakije „No Gluten” Kantona Sarajevo, Sarajevo, Udruženje oboljelih od celijakije „Leptirić”, Zenica, Udruženje osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona, Tuzla,  Udruženje osoba oboljelih od celijakije „KSB / SBK” Novi Travnik)
 19. Kantonalno udruženje osoba sa invaliditetom i borbe protiv ovisnosti „Ruka ruci”
 20. Udruženje za bolesti štitnjače „Štit”
 21. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom amputacijom „Amputirci” Bužim
 22. Udruženje distrofičara Bužim
 23. Udruženje „Sunce” Mostar
 24. Udruženje oboljelih od posttraumtskog stresnog poremećaja ”Vox”, Sarajevo
 25. Udruženje žena oboljelih i liječenih od tumora dojke i drugih tumora ”Budućnost-ZA”, Zavidovići
 26. Udruženje građana oboljelih od respiratornih bolesti Zeničko – dobojskog kantona, Zenica
 27. Udruženje žena oboljelih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja ”Nismo same”, Gračanica
 28. Udruženje oboljelih od melanoma FBiH, Sarajevo
 29. Udruženje oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine
 30. Udruženje osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona
 31. Udruženje oboljelih od malignih oboljenja grada Cazina
 32. Savez za rijetke bolesti
 33. Udruženje oboljelih od celijakije SBK
 34. Udruženje građana Majke hendikepirane djece Tuzla
 35. Udruženje za pomoć oboljelim od karcinoma ”Sutra je novi dan” Velika Kladuša
 36. Udruženje oboljelih od multiplog mijeloma, mjelodisplastičnog sindroma i drugih rijetkih krvnih bolesti u BiH
 37. Udruga oboljelih od celijakije ”Gluten Free” u HNŽ

Potpisnici Memoranduma o saradnji sa područja Brčko distrikta BiH

Udruženja pacijenata u Brčko distriktu po prvi put su potpisala memorandum o saradnji, kojim se formirala zajednička snaga za zagovaranje unaprjeđenja regulatornog okvira. Tako je ostvaren prvi korak na putu da pacijenti postanu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka o listama lijekova koji se finansiraju iz javnih fondova.

Potpisnici memoranduma o saradnji su:

 1. Udruženje „Beba više“ Brčko
 2. Udruženje „Brčansko srce“ Brčko
 3. Udruženje dijabetičara Brčko distrikt BiH
 4. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Brčko distrikt BiH
 5. Udruženje građana “Distrofičari” Brčko
 6. Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika „Bubreg” Brčko distrikt BiH / Удружење хроничних бубрежних болесника „Бубрег“ брчко дистрикт БиХ
 7. Omladinski centar Vermont Brčko
 8. Savez udruženja oboljelih od celijakije u BiH
 9. Udruženje građana „Život sa celijakijom” Brčko distrikt BiH
 10. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Brčko distrikta BiH
 11. Udruženje ”Vjera i Nada” Brčko

Potpisnici Memoranduma o saradnji sa područja Republike Srpske

Udruženja pacijenata u Republici Srpskoj po prvi put su potpisala memorandum o saradnji, kojim se formirala zajednička snaga za zagovaranje unaprjeđenja regulatornog okvira. Tako je ostvaren prvi korak na putu da pacijenti postanu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka o listama lijekova koji se finansiraju iz javnih fondova.

Potpisnici memoranduma o saradnji su:

 1. Udruženje stomičara ILCO-STOMA RS,
 2. Udruženje građana “Srce na dlanu”
 3. Udruženje oboljelih od hemofilije
 4. Savez za rijetke bolesti Republike Srpske
 5. Savez žena oboljelih od raka dojke ”Iskra”
 6. Udruženje dijabetičara Prijedor
 7. Udruženje oboljelih od epilepsije Republike Srpske
 8. Udruženje dijabetičara “Diabeta” Bijeljina
 9. Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje
 10. Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske
 11. Udruženje Diabet No1
 12. Udruženje multiple skleroze Republike Srpske
 13. Udruženje građana ”Multipla skleroza” regije Istočna Hercegovina
 14. Udruženje oboljelih od celijakije ”Prvi osmijeh”, Banja Luka
 15. Udruženje oboljelih od raka pluća ”Diši za život”
 16. Udruženje pacijenata oboljelih od melanoma Republike Srpske ”Mi smo sa vama”
 17. Udruženje slijepih i slabovidnih Istočne Hercegovine
 18. Udruženje oboljelih od malignih bolesti ”Prkos”
 19. Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa

Pravo na lijek je osnovno pravo pacijenta, a proces kreiranja listi lijekova jedan je od najznačajnijih procesa u oblasti zdravstva koji to osigurava!

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Share This