Multisektorska saradnja – pokretač promjena

U posljednje skoro dvije godine zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini nose veliku odgovornost da uz novonastale izazove zadrže postojeći nivo pružanja zdravstvenih usluga. Sada kada institucije imaju malo više prostora da se osvrnu na protekli period moguće je i razmišljati na koji način i unaprijediti postojeće stanje. Rješavanje kompleksnih izazova u zdravstvu stvorilo je i priliku za učenje te pokazalo jasnije nego prije gdje su sve njegove prednosti, a gdje manjkavosti.

Pandemija o kojoj se šuti!

Pandemija korona virusa je gurnula na margine medijskog izvještavanja informacije o svim drugim teškim oboljenjima sa kojima svakodnevno moraju živjeti mnoge osobe širom svijeta. Bitno je, možda sada i više nego ikada, obzirom na ranjivost ovih grupa podsjetiti da problemi povezani sa dobijanjem djelotvorne terapije za ove osobe nisu nestali – štaviše postali su veći.

Priče

Medijski profesionalaci pišu o zdravstvu i pravima pacijenata u Bosni i Hercegovini

Potpisani memorandumi o saradnji udruženja pacijenata u BiH

Zadovoljstvo nam je predstaviti udruženja pacijenata, koji su potpisivanjem memoranduma o saradnji formirali mreže udruženja u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH, a sa ciljem jačanja integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u Bosni i Hercegovini.

Osnovno pravo je pravo na lijek

Kreiranje listi lijekova u Bosni i Hercegovini nije transparentno i teško je procijeniti
efikasnost procesa, adekvatnost raspodjele javnih sredstava, stručnost i integritet uključenih
aktera i da li osigurana lica dobijaju najbolju moguću zdravstvenu zaštitu i najadekvatnije
lijekove za raspoloživa sredstva.

Integritet

Odgovornost
donosioca odluka

Transparentnost

Proaktivna transparentnost
svih procesa

Uključenost

Pacijenti u procesima
donošenja odluka

_______NOVOSTI

Posljednje objave

Više informacija o aktivnostima i saradnji sa relevantnim sudionicima u unaprijeđenju procesa kreiranja listi lijekova u BiH

_______O PROJEKTU

Integritet u kreiranju
listi lijekova

Finansiranje i održivost zdravstvenih sistema u BiH ukazuje na usložnjavanje problema i uslijed sporog ekonomskog razvoja zemlje i pojačanog iseljavanja radno sposobnog stanovništva. Ovi trendovi dovest će do još većeg disbalansa između mogućnosti zdravstvenog sistema i potreba osiguranika.

Realno je očekivati da će porasti potrebe pacijenata i teškoće sistema da pruži adekvatan odgovor. Ovo će uticati na povećanje nezadovoljstva pacijenata i zdravstvenih profesionalaca što će u mnogome doprinijeti i jačanju negativne atmosfere u cijelom društvu.

Zbog toga je neophodno unaprijediti procese iz ugla transparentnosti i integriteta, te iste dovesti u saglasnost sa najboljim praksama u svijetu i regionu.

S tim ciljem je pokrenut projekt ‘Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH’ koji će poboljšati transparentnost i ojačati integritet u procesima kreiranja listi lijekova finansiranih iz javnih fondova, a što će pacijentima osigurati najveću moguću zdravstvenu korist u odnosu na dostupna javna sredstva.

Partneri

Članovi upravnog odbora o projektu

Laurent Ruedin, SDC

Since more than 20 years Switzerland is an active development partner in the health reforms in Bosnia and Herzegovina. We decided to engage in the project “Improving the Integrity of Processes of Establishing Medicine Lists” because it contributes to transparency and integrity in the health sector. I personally believe that every citizen has a right to effective, responsive and quality health services.

“Švicarska je više od 20 godina aktivan razvojni partner u reformama zdravstva u Bosni i Hercegovini. Odlučili smo da se uključimo u projekat „Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova“ jer doprinosi transparentnosti i integritetu u zdravstvenom sektoru. Lično vjerujem da svaki građanin ima pravo pristupa efikasnim, odgovornim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama.”

Laurent Ruedin

SDC, Head of Health Portfolio and Social Inclusion Adviser

“Ponekad su dovoljni i mali koraci naprijed da sistem ostvari uslove za adekvatne promjene. Uspostavljanje pozitivne, produktivne komunikacije između različitih učesnika unutar zdravstvenog sistema i želja da pričamo o rješenjima a ne problemima, mogu da budu prvi koraci u zajedničkim nastojanjima da uočene izazove pretvorimo u prilike našeg društva. Samo gradeći puno uzajamno povjerenje i gledajući na stvari iz perspektive pacijenta, možemo skrojiti potrebne uslove koji nas vode do cilja, da svaki pacijent u BiH dobije pravi tretman u pravo vrijeme bez obzira na to gdje živi unutar naše zemlje. Kroz ovaj projekat želimo da svoju ekspertizu stavimo na dispoziciju svima, jer samo ujedinjenim snagama to možemo i postići. Svi smo bili ili ćemo biti pacijenti, zato je neophodno da zajedno radimo na uspostavljanju sistema koji će imati mogućnost da odgovori potrebama pacijenta”.

Dr Adnan Filipović

generalni direktor Roche

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova (UIPL) u BiH je osnovano s glavnim ciljem – unaprijediti dostupnost novih, kvalitetnih lijekova svim pacijentim i građanima u Bosni i Hercegovni. Navedeni cilj nije moguće ostvariti ukoliko nisu stvorene osnove za uključivanje stručnih i naučnih znanja te iznad svega nisu postavljeni jasni i transparentni procesi kojima će se ta dostupnost postići. Upravo radi toga UIPL se uključio i postao partner projekta “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH”, kako bi zajedno s ostalim partnerima, kompanijom Roche d.o.o. i Vladom Švicarske, napravili novi i pravi iskorak u kreiranju strategije za zadovoljavanje rastućih potreba korisnika zdravstvenog sistema u BiH.

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova BiH

_______KONTAKT

Pitanje ili prijedlog?

Niste pronašli sve odgovore koje ste tražili na našim stranicama? Ukoliko imate bilo kakav upit, komentar ili sugestiju molimo Vas da nas kontaktirate.

Mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo što je prije moguće.

____Pratite nas

Pratite naše aktivnosti putem društvenih medija, šaljite nam vaše komentare i sugestije.

____Zadnja novost

____Kontakt

Vilsonovo šetalište 10,
71000 Sarajevo

Tel/fax:
+387 33 842 936

info@pravonalijek.ba

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.