Mreža udruženja pacijenata”Pravo na lijek Brčko distrikt BiH”: Kontinuiran angažman i zajedničko djelovanje za nastavak rada mreže

maj 23, 2024

Na sastanku Mreže udruženja pacijenata “Pravo na lijek Brčko distrikt BiH”, predstavnici udruženja iznijeli su detalje svog djelovanja u proteklom periodu. Posebno je istaknuto zadovoljstvo rezultatima koje je ostvarila Mreža. U kontinuiranom radu sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i drugim zdravstvenim autoritetima Brčko distrikta BiH značajno je povećana transparentnost u procesu kreiranja liste lijekova, i što je najvažnije, pacijentskim udruženjima je data mogućnost da učestvuju u procesu kreiranja listi lijekova putem davanja mišljenja i prijedloga komisiji za lijekove.

Kontinuiranim angažmanom i zajedničkim radom iskazan je optimizam u nastavak rada Mreže. Kao jednu od mogućnosti sistematskog rada na zajedničkim temama, predstavnici Mreže razgovarali su o formiranju “Krovne asocijacije pacijentskih udruženja Brčko distrikt BiH”. Ova asocijacija bi okupljala udruženja pacijenata koja predstavljaju populaciju pacijenata sa različitim hroničnim stanjima. Udruženja pacijenata koja čine mrežu “Pravo na lijek Brčko distrikt BiH” mogla bi biti osnivači ove asocijacije koja bi predstavljala zajedničke interese svih udruženja pacijenata u Brčko distriktu BiH. Na taj način bi se stvorila jedinstvena kontakt tačka za donosioce odluka i druge zdravstvene vlasti u Brčko distriktu čime bi se sistematizovala saradnja i zajednički rad svih dionika u zdravstvenom sistemu Brčko distrikta BiH.

„Smatram da bi ovakva asocijacija značajno doprinijela osnaživanju svih udruženja pacijenata i pojačala njihov uticaj na zdravstvene procese u Brčko distriktu. Međutim treba naglasiti da je neophodna resursna i finansijska podrška kako bi ovakva asocijacija zaživjela u svom punom kapacitetu za dobrobit svih u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine”, kazala je Nataša Damjanović, predstavnica udruženja Vjera i Nada Brčko.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Share This