Zdravstveni autoriteti Republike Srpske sistemski uključili pacijente u proces donošenja odluka

maj 18, 2023

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje bolesti, stanja i povreda djece u inostranstvu, napravili su značajan iskorak u povećanju transparentnosti, otvorenosti i uključenosti u procesu kreiranja listi lijekova.

Prvi korak poduzet je kroz proces izmjene Zakona o obaveznom osiguranju Republike Srpske, a nastavljen kroz izmjenu Pravilnika o postupku stavljanja, promjeni statusa ili brisanju lijekova sa liste lijekova i programa lijekova, koji je 16. maja 2023.godine objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 44, god. XXXII.

Značajna pažnja, posvećena je uključivanju pacijenata u proces kreiranja liste lijekova na način da će pacijenti, ispred pacijentskih udruženja imati priliku davati svoje mišljenje o lijekovima koji su predmet razmatranja komisije, a čiji raspored i dnevni red će biti javno objavljivani na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Konsultovanjem sa Udruženjima pacijenata, kao i sa mrežom pacijentskih udruženja „Pravo na lijek Republika Srpska“, zdravstveni autoriteti Republike Srpske, pokazali su posvećenost i spremnost ka otvaranju procesa stavljanja lijekova na liste lijekova, doprinoseći transparentnosti procesa kao i uključenosti pacijenata u isti.

U svjetlu naprijed navedenog, zdravstveni autoriteti Republike Srpske, ovim izmjenama osiguravaju transparentnost rada komisija, te slijede primjere najboljih svjetskih praksi iz ove oblasti.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje bolesti, stanja i povreda djece u inostranstvu su, zasigurno, otvorili vrata otvorenosti i dali krucijalan doprinos tome da pacijenti postanu aktivni sudionici u procesu stavljanja lijekova na liste lijekova.

„Mreža pacijentskih udruženja ”Pravo na lijek Republika Srpska” pozdravlja navedene izmjene u Pravilniku sa naglaskom da uključivanjem pacijenata u sami proces odlučivanja mogu biti samo od koristi koja će koristiti stručnim osobama pri donošenju relevantnih zaključaka o lijekovima. Navedenim izmjenama obezbijedilo se da pacijenti budu aktivni sudionici procesa, a ne samo krajnji korisnici“ istakla je Anđelka Stupar, predstavnica Mreže pacijentskih udruženja „Pravo na lijek Republike Srpske“.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Share This