Na održanom sastanku mreže udruženja pacijenata "Pravo na lijek Republika Srpska", predstavnici udruženja su...