”Pravo na lijek Republika Srpska”: Zajedničko djelovanje udruženja pacijenata je snaga zagovaranja za prava pacijenata

maj 23, 2024

Na održanom sastanku mreže udruženja pacijenata “Pravo na lijek Republika Srpska”, predstavnici udruženja su razgovarali o načinima kako unaprijediti podršku pacijentima u Republici Srpskoj. Okupljeni su složni u mišljenju da postoji ogromna potreba za organizovanjem i osnaživanjem pacijentskih udruženja kako bi se osiguralo bolje zastupanje i pružanje podrške svim osobama koje se suočavaju s izazovima u oblasti zdravstvene zaštite.

Jedna od ključnih tema koja je dominirala diskusijom bila je potencijalno formiranje krovne asocijacije pacijentskih udruženja Republike Srpske. Predstavnici udruženja su prepoznali potencijal u ovom prijedlogu, ističući da bi takva organizacija omogućila efikasnije djelovanje, bolje korištenje resursa i jačanje glasa pacijenata u javnom zdravstvenom sektoru.

Međutim, udruženja su svjesna izazova koji bi trebali biti riješeni kako bi se ovaj cilj ostvario. Glavni izazov za ovakvo organizovanje je nedostatak resursa u najširem smislu, ali prvenstveno grantova za osnovno funkcionisanje tj. izvan isporuke „projektnih proizvoda”. No, uprkos izazovima, sudionici su odlučni u svojoj predanosti da nastave raditi na ostvarenju ovog cilja.

Potencijalno formiranje krovne asocijaciju pacijentskih udruženja Republike Srpske nije samo ambiciozan cilj, već i nužan korak ka poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite i ostvarivanju prava svakog pacijenta na odgovarajuću njegu i podršku.

“Zajedničko djelovanje udruženja pacijenata ima izuzetno važnu ulogu; savjetuju i povezuju te daju podršku pacijenatima na osnovnom nivou, zatim dijele bazu znanja i informacija iz ugla pacijenata, a što je najvažnije je njihova snaga prilikom zajedničkog zagovaranja prava pacijenata”, istakla je Verica Tadić, predstavnica Savez žena oboljelih od raka dojke ”Iskra”.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Share This