Multisektorska saradnja – pokretač promjena

dec 20, 2021

U posljednje skoro dvije godine zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini nose veliku odgovornost da uz novonastale izazove zadrže postojeći nivo pružanja zdravstvenih usluga. Sada kada institucije imaju malo više prostora da se osvrnu na protekli period moguće je i razmišljati na koji način i unaprijediti postojeće stanje. Rješavanje kompleksnih izazova u zdravstvu stvorilo je i priliku za učenje te pokazalo jasnije nego prije gdje su sve njegove prednosti, a gdje manjkavosti.

No, da bi pozitivna promjena bila moguća, ulaganje u zdravstveni sistem je potrebno posmatrati kao zalog za budućnost. Shvatanje da je investicija u zdravstvo ključna odrednica životnog standarda u zemlji, mora biti percepija svih uključenih dionika, ali i cjelokupne javnosti.

Proces kreiranja listi lijekova koji se finansiraju iz javnih fondova je jedan dio zdravstvenog sistema o kojem zdravstveni autoriteti danas imaju jasniju viziju u kojem se smjeru unaprijeđenja trebaju kretati. Njihove izjave nedvosmisleno o tome govore.

”Treba svima postati jasno da bez zdravog čovjeka, nema ni ekonomskog razvoja, nema ekonomije. Zdravstvo proizvodi zdravog čovjeka, koji je sposoban i spreman da doprinosi razvoju društva. Ukoliko imate više oboljelih, veća su i izdvajanja za socijalnu skrb, pa tako umjesto da se ta sredstva ulažu u razvoj, ulagat će se u socijalnu zaštitu tih istih ljudi”, objasnio je dr. Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje Federalnog ministarstva zdravstva FBiH.

S čim se složila i doc.dr.sc Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ističući: ”Kada se shvati da sredstva uložena u zdravstvo uz kvalitetno sustavno rješenje ne moraju  neminovno značiti  trošak, da u datom trenutku jeste, ali krajnji benefit je ušteda, zdravija populacija, više radno sposobnog stanovništava, manje troškova za odsustva sa posla, rehabilitacije i slično”

U Bosni i Hercegovini put do neophodnih terapija je često otežan, a činjenica da je proces kreiranja listi lijekova nedovoljno transparentan unosi nepovjerenje u adekvatno i pravedno raspoređivanje  javnih sredstava.

Mnoge evropske zemlje unaprijedile su proces kreiranja listi lijekova stavljajući fokus na direktno uključivanje pacijenata u proces. Pacijenti, najčešće kroz pacijentska udruženja, uključeni su u proces na više različitih nivoa međutim što je najvažnije u pojedinim zemljama uključeni su kao punopravni članovi komisija za stavljanje lijekova na listu.

Uključivanjem pacijenata sa svim svojim iskustvima i svakodnevnim borbama na samom početku procesa, a ne na kraju otvara proces ka utemeljenim kritikama, a time i prilici da se on unaprijedi u koristi pacijenata kao krajnjih potrošača.

Međutim i u BiH prepoznaje se spremnost zdravstvenih autoriteta da usvoje i implementiraju ideje zasnovane na najboljim praksama iz svijeta.

Pozitivan primjer možemo pronaći u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koji je u svoju Komisiju za liječenje oboljelih od Multiple skleroze uključio i predstavnika pacijenata oboljelih od Multiple skleroze, čime je slijedeći najbolje svjetske prakse napravio značajan iskorak na putu ka unapređenju procesa kreiranja listi lijekova u FBiH.

”Učešće predstavnika pacijenata može biti samo od koristi u jačanju integriteta u procesu kreiranja listi, u okviru njihovih spoznaja i iskustava tijekom liječenja, koja će koristiti stručnim osobama pri donošenju relevantnih zaključaka o lijekovima, koji se predlažu za uvrštavanje na listu ili ih je potrebno skinuti sa liste. U Zavodu smatramo da je uključivanje predstavnika Udruga oboljelih u rad komisija Zavoda ispravan put jer se na taj način osigurava potpuna transparentnost rada Komisija i jednakopravan pristup svim pacijentima.

Transparentnost smo prepoznali kao bitan čimbenik u radu komisija koje svoje nadležnosti sukladno propisima realiziraju evaluacijom medicinske dokumentacije za svakog pacijenta ponaosob, a na temelju koje se vrši uvođenje pacijenta u pravo korištenja”, istakla je doc.dr.sc. Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Fond Zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta je otišao korak dalje i u proceduru uputio prijedlog za sistemske izmjene koje će predstavnicima pacijenata dati aktivniju ulogu u procesu kreiranja listi lijekova.

Dr. Lidija Ljubojević,  Šef službe za zdravstvenu zaštitu u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH objasnila je: ”Fond je preduzeo određene radnje na izmjenama i dopunama akata koji uređuju ovu materiju. Uputili smo na sjednicu Upravnog odbora dana 17.11.2021., ”Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima i postupku za stavljanje lijekova na liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH”, gdje smo predložili izmjenu u članu 1, dodavanje stavova (4) i (5), gdje se navodi da sjednicama Komisije za lijekove može prisustvovati jedan predstavnik Unije pacijentskih udruženja Brčko distrikta BiH, bez prava glasa i naknade”

Dobre prakse koje možemo pronaći u većini evropskih zemalja pokazuju da je proces kreiranja listi lijekova od javnog značaja, te da on ne smije biti do kraja tehnokratizovan te da je neophodan nadzor i perspektiva pacijenata zbog kojih sam proces i postoji.

”Nakon stvaranja potrebnih uvjeta za uključivanje pacijenata u proces kreiranja listi njihova uloga bila bi od velikog značaja obzirom na znanje i iskustva sa kojim se oboljeli susreću u svakodnevnom životu. Pacijent ima pravo ali i odgovornost na partnersko učešće prema vlastitim mogućnostima. Potpune i tačne informacije koje ima pacijent osnov su da bi mogao donositi ispravne odluke za svoje zdravlje. Ono što pacijentu daje aktivnu ulogu i stvara izglede za dobar zdravstveni ishod je pristup relevantnim informacijama i redovna komunikacija sa zdravstvenim radnicima koji u savjetovanju pacijenta treba da koriste najnovija saznanja medicine temeljena na dokazima”, objašnjava Mr.ph. Sanja Čustović, pomoćnica federalnog ministra za farmaciju i kemikalije Federalnog ministarstva zdravstva FBiH

Zdravstveni autoriteti koji su prepoznali važnost jačanja integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH shvataju da je za to potreban zajednički multisektorski napor gdje svaki sudionik ima svoju odgovornost ali i bitnu i neotuđivu ulogu. Otvaranje procesa u ovom smislu donijet će, nesumnjivo, i bolje ishode liječenja za sve građane u BiH.

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

Copyright 2020 Pravonalijek.ba All Rights Reserved.

Pandemija o kojoj se šuti

Pandemija o kojoj se šuti

U uslovima globalne pandemije malo bolje shvatamo, ali nikako u potpunosti, kakav je osjećaj kada lijek koji spašava život postoji, ali je samo nekima dostupan. Okolnosti pandemije navode nas na poređenja sa uslovima sa kojima se susreću i u „normalnim“ vremenima osobe koje se bore sa hroničnim oboljenjima.

Share This